القاب مشاهير ايراننی

سلام دوستان

قبل از نکته جدولی اين هفته که مربوط به القاب مشاهير و هنرمندان بزرگ ايرانی است عزيزانی که تمايل دارند نامشان در قسمت جدول کارتی خوانندگان کلبه سرگرمی و يا جدول واژه يابی خوانندگان کولاک استفاده شود می توانند در قسمت نظرخواهی مربوط به همين نوشته ثبت نام کرده و نام خود همراه با نام شهر و نام مجله (کلبه سرگرمی يا کولاک ) را بنويسند تا در اولين شماره بعدی مجله از نام آنها در اين سرگرمی ها استفاده شود.

 نام

 لقب

 نام

 لقب

 امام فخررازی ابن الخطيب / امام المشککين  امام محمدغزالی  شيخ المشايخ نظامی گنجوی  استادالشعرا  ابن بابويه  شيخ صدوق سعدی شيرازی  شيخ اجل / افصح المتکلمين  ايرج ميرزا  صدرالشعرا خواجه عبدالله انصاری  پيرهرات  ملاصدرا  صدرالمتالهين زکريای رازی  جالينوس عرب  فارابی  معلم ثانی اميرخسرودهلوی  حافظ هندوستان  حافظ  لسان الغيب ابن سينا حجت الحق / شيخ الرئيس   نشاط اصفهانی  معتمدالدوله خاقانی  حسان العجم  محمدتقی بهار  ملک الشعرا عبدالرحمن جامی  خاتم الشعرا  صنيع الملک  رافائل ايران عارف قزوينی شاعرملی   محمدغفاری  کمال الملک سروش اصفهانی  شمس الشعرا  ميرعماد  عمادالملک سهروردی  شيخ اشراق / شيخ شهيد  اميرکبير  اتابک اعظمستارخان سردارملی کريمخان زند وکيل الرعاياباقرخان سالارملی

/ 2 نظر / 24 بازدید
azadeh ganjineh

با عرض سلام : لطفا در مجله کلبه سرگرمی چاپ شود. ( آزاده گنجينه - از تهران )

5x

مجله جالبی داريد سری مطالب آموزشی که در وبلاگ منتشر مي شوند از بار آموزشی بيشتری برخوردارند اين مطالب را بيشتر کنيد