سمبل ها و نمادها

از اين پس تصميم داريم در وبلاگ نکات جالب جدولی را برای خوانندگان بنويسيم. اميدواريم مورد توجه شما عزيزان قرار گيرد.

 نام

 مظهر يا نماد

 نام

  مظهر يا نماد

 آب

 پاکی و روشنايی

 عسل

 شيرينی

 اسب

 نجابت

 کاه

 سبکی

 کوه

 پايداری

 دريا

 عظمت و بخشندگی

 پر

 سبکی

 گل

 طبيعت

 کبوتر

 صلح

 يهودا

 خيانت

 نمک

 شوری

 سگ

 وفا

نی

لاغری

ديو

پليدی

موم

نرمي

شما موردی به ذهنتون نمی رسه ؟ اگه چيزی می دونيد در نظرخواهی ما را هم بی بهره نگذاريد.

نکته بعدی اينکه قرار است صفحات مجله کولاک اضافه بشه و مانند کلبه در ۵۴ صفحه و با قيمت ۳۰۰تومان منتشر بشه پس شما خوانندگان عزيز می توانيد برای صفحات اضاافه شده تصميم بگيريد و بگوييد به چه جداولی علاقه مند هستيد ؟ فقط سريعتر تا بتونيم تغييرات را سر فرصت اعمال کنيم.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید